Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu (Service Design) on asiakaskeskeisyyteen ja yhteiskehittämiseen perustuva toimintamuoto, jolla pyritään ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja tarjoamaan niihin sopivia ratkaisuja.

Kehittämisen ytimessä on asiakkaan osallistaminen toiminnan, palvelun tai tuotteen kehittämiseen koko ajan, jolloin syntyvä lopputulos vastaa aitoihin asiakastarpeisiin.

Palvelumuotoilun taustalla on muotoilun opit, jossa ratkaisun saamiseksi kootaan yritys, asiakkaat ja muut olennaiset sidosryhmät yhteisen prosessin ääreen.

Muotoilun avulla yritys varmistaa toimintansa säilyvän relevanttina asiakkaille ja muille sidosryhmille siten, että se on myös taloudellisesti järkevää.

Palvelumuotoiluun liittyy olennaisena osana yhteiskehittämisen työpajat fasilitointeineen, asiakaspersoonien ja ostopolkujen luominen sekä monet muut vastaavat metodit ja työkalut. Niiden avulla asiakasymmärrys koostetaan selkeiksi kokonaisuuksiksi, jotka tukevat palvelu- tai tuotekehitystä, myyntiä ja markkinointia tai toiminnan sisäistä kehittämistä.

Loppuvaiheessa mukaan astuvat myös palvelun konkreettiset konseptit, digitaaliset mallinnukset, prototyypit tai muut vastaavat tuotokset, joilla palvelua päästään testaamaan aitojen asiakkaiden kanssa aidoissa käyttötilanteissa.

Palvelumuotoilu on luonteeltaan iteratiivista ja jatkuvaa toiminnan kehittämistä, mikä voi kuitenkin toteutua yhtenä projektina esimerkiksi uuden palvelun lanseerauksen yhteydessä.

Jätä yhteydenottopyyntö alla olevalla lomakkella tai ota yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai LinkedIn:n kautta niin jutellaan lisää, miten Palvelumuotoilu voi auttaa yritystäsi menestymään entistä paremmin!