Kehitä liiketoimintaasi ammattitaitoisen palvelumuotoilun, fasilitoinnin, sisältömarkkinoinnin ja viestinnän avulla!

Palvelumuotoilu yhteiskehittämisen työpaja

KaiCom on palvelumuotoilun, fasilitoinnin, sisältömarkkinoinnin ja viestintäpalveluiden asiantuntija, joka auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa ja menestymään markkinoilla.

Palvelumuotoilussa keskitytään asiakaskokemuksen parantamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Fasilitointi auttaa yrityksiä löytämään uusia ratkaisuja ja innovoimaan. Sisältömarkkinointi puolestaan auttaa yrityksiä tavoittamaan oikean kohderyhmän ja kasvattamaan liikennettä verkkosivuilla. Viestintäpalveluiden avulla autetaan yrityksiä luomaan vaikuttavaa viestintää ja viestimään tehokkaasti sidosryhmille.

KaiCom tarjoaa näitä palveluita yhdessä tai erikseen, tarjoten yrityksellesi parempaa asiakasymmärrystä ja tyytyväisempiä asiakkaita, mikä näkyy positiivisesti liiketoiminnan tuloksessa.

Palvelut

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu (Service Design) on asiakaskeskeisyyteen ja yhteiskehittämiseen perustuva toimintamuoto, jolla pyritään ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja tarjoamaan niihin sopivia ratkaisuja.

Fasilitointi

Fasilitointi on työryhmän yhteisen tekemisen johtamista. Sitä voidaan hyödyntää missä tahansa työpajoissa, joissa monialainen joukko pyrkii ideoiden kehittämään jotain uutta tai uudistamaan aiempaa.

Liiketoimintamuotoilu

Liiketoimintamuotoilulla (Business Design) yrityksen tuotteita tai palveluita kehitetään iteratiivisesti, nopeasti ja asiakaslähtöisesti.

Viestintäpalvelut

Yritysviestintä, tiedottaminen, PR-työt ja sisältömarkkinointi. Julkaisujen ja oppaiden yms. sisällöntuotanto. Some-managerointi.

Kerro kuinka voimme auttaa?

Autamme sinua kaikin kehittämään palveluitasi ja toimintaasi asiakkaiden toivomalla tavalla, mutta edelleen liiketoiminnan lähtökohdat ja mahdollisuudet huomioiden. Jätä oheisesta painikkeesta yhteystietosi ja kerro tarpeestasi, niin otamme sinuun pikimmin yhteyttä.